Om oss

Topp Städ i Stockholm AB är ett serviceföretag som utför allt inom städ. Vi anpassar oss till dig och dina behov och skapar möjlighet så att du som kund kan koncentrera dig på din egen verksamhet.

Företagsfakta

Topp Städ i Stockholm AB är ett familjeföretag som grundades 2007 genom att ta över verksamhet från enskild firma med samma namn som är verksam inom städbranschen sedan 2005.

Topp Städ sysselsätter idag 10-15 personer som är anställda i företaget.

Våra kunskaper och framåtandan har varit den drivande faktorn att utveckla Topp Städ till det företag det är idag.

Vi samarbetar både med små och stora företag och vi utför även städtjänster inom den privata sektorn.

Ledningsgruppen består idag av vd, administrativ chef, personal och ekonomi ansvarig, arbetsledare.

Vi ansvarar för att motivera och ge möjligheterna för lärandet i det dagliga arbetet. Ta vara på medarbetarnas erfarenheter och sammanföra idéer från de olika arbetslagsmöten. På större
objekt utses även platsansvarig som leder arbetsgruppen och genomgår interna utbildningar. Målet är att vår kvalitetssäkringsplan följs upp och garanteras.

Vi genomgår kontinuerligt olika utbildningar interna som externa där kompetensnivån höjs för att på rätt sätt kunna driva och utveckla
företaget i den för branschen aktuella utvecklingen.
Vi som arbetsgivare har skyldighet att vidta åtgärder för att kunna förbättra arbetsmiljön för personalen och andra anställda.

Företagets anställda är skyldiga till arbetsmiljöansvar, kunna medverka i vårt miljöarbete och delta i de åtgärder som behövs. De
ska följa gällande regler och föreskrifter för att förebygga skador och olycksfall i arbetet.

 

Företagspolicy

Topp Städ i Stockholm AB har antagit företags och personalpolicy och arbetar enligt den:
 
  •  Att alltid tillgodose och upprätthålla hög kvalité på utfört arbete
  •  Ta initiativ till åtgärder samt upprätthålla en hög serviceberedskap och tillgänglighet för våra kunder genom att vara ansvariga och flexibla
  • Att genom samarbete och god personalpolitik minska personalomsättningen samt uppnå högt ställda krav på utfört arbete
  • Företaget är försäkrad för sak och ansvarsförsäkring
  • Arbetsledare ansvarar för att ge möjligheterna för lärandet i det dagliga arbetet sammanföra idéer från de olika arbetsplatsmöten
  • Gruppansvaret och den goda personalkontakten gör att personalen känner ansvar och delaktighet i företagets utveckling
  • Högt miljömedvetande är naturlig del i vår verksamhet vilket återspeglas i företagets miljöpolicy.
 
 

Servicenivå och flexibilitet

Topp Städ i Stockholm AB är ett serviceinriktat företag som tar initiativ till åtgärder är lyhörd för synpunkter och är pålitlig framför allt.

Vi kännetecknas som ett flexibelt företag som snabbt åtgärdar eventuella hastigt påkomna behov och lätt anpassar sig till kundens krav samt
överlåter lokalvårdsansvaret till oss.

Vår ambition är att alltid ha god kvalité, eftersträvar att skapa en trivsam arbetsmiljö, samt vara lyhörda mot kunden om synpunkter på utförandet av lokalvården.

Arbetsledningen skall kunna garantera tillfredsställande resultat på utfört arbete genom lämplig bemanning, noggrannhet och ändamålsenlig organisation.

Kundens eventuella önskemål om användning av specifika produkter beaktas alltid, utifrån perspektivet att produkten är godkänd ur miljösynpunkt. Objektets kvalitetsstandard dokumenteras genom interna kontroller och månadsbesiktningar. 

Avvikelser och brister skall upptäckas i ett tidigt stadium och åtgärdas omgående. Vi skall följa upp vårt arbete och utvidga dialogen med kunden på arbetsplatsen. 

Vi ska även vidareutveckla samarbetet för att uppnå bästa möjliga resultat.

Att uppmuntra och ge stöd till våra lokalvårdare samt tala om att deras arbetsinsatser är uppskattade av både oss och våra kunder.